Företagspresentation

Bergkvist-Växjö är ett handelsföretag som startades den 1 april 1992. Ägare är sågverket Bergkvist-Insjön. Bergkvist-Växjö´s handel består av sågade och hyvlade trävaror i gran och furu. Ca 90% exporteras till länder som bl a Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Portugal, Spanien, Polen, Kina och Japan.
 
Omsättningen är ca 100 000 m³ per år. Bergkvist-Växjö har ett mångårigt och kontinuerligt samarbete med 5 hyvlerier som var och ett anpassar maskinpark och kompetens för respektive marknad. T ex paketkapning, exaktkapning, buntning, EAN-kodiering etc.