Miljöpolicy för Bergkvist-Växjö

Bergkvist-Växjö innehar PEFC spårbarhetscertifikat, nr 1700365.

PEFC är ett europeiskt system för certifiering av skogsbruk. 
PEFC bygger på att hela kedjan - från skogsbruk, via sågverk, till t ex möbeltillverkaren - använder systemet. Enligt PEFC ska företaget ha ett system för att säkerställa ett uthålligt skogsbruk och innehåller därför krav på att företaget har en "grön förvaltningsplan".
 
Bergkvist-Växjö tar inte emot virke från följande källor:
  • Illegala avverkningar
  • Områden definierade som nyckelbiotoper
  • Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
  • Skogar med genetisk manipulerade träd
  • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning
 
 

Bergkvist-Växjö innehar också FSC® spårbarhetscertikfikat (FSC-C113702). FSC, Forest Stewardship Council®, är en oberoende internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC bygger på att hela kedjan - från skogsbruk, via sågverk, till möbeltillverkare - använder systemet.

 

Bergkvist-Växjö följer hela tiden utvecklingen av miljöfrågorna inom branschen. Våra anställda hålls uppdaterade kring gällande PEFC- och FSC-krav. 

 

Certifikat

Klicka på bilden för en förstoring.